Informatie voor oorlogsslachtoffers

yi zhaoVeel mensen die een oorlog hebben meegemaakt hebben het niet eenvoudig om te verwerken wat er is gebeurd en wat zij hebben gezien. We kennen allemaal het gezegde, onder andere uit de reclames van Warchild, waarin wordt gezegd dat het eenvoudig is om de mens uit de oorlog te halen, maar het moeilijk is om de oorlog uit de mens te halen.

Het is een groot probleem waarmee vele mensen al tientallen jaren worstelen. Een ding is zeker, er moet in de meeste gevallen zowel materiële als immateriële hulp worden geboden. Vaak is werken met een posttraumatische stoornis erg moeilijk en daardoor is het moeilijk om over een vast inkomen te beschikken. Daarnaast moet er over de problemen kunnen worden gepraat om de problemen op te lossen. Het is dus belangrijk om deze mensen zowel financieel als mentaal te ondersteunen.

Materiële hulp kan bijvoorbeeld met behulp van uitkeringen, pensioenen en speciale faciliteiten als woonruimte en vervoerskosten worden gegeven. Zo kunnen mensen die onvoldoende financiële middelen hebben toch een redelijk normaal bestaan blijven leiden en zich concentreren op het oplossen van de overige problemen. Ze kunnen zo dus (tijdelijk) in hun thuisomgeving blijven en proberen om weer geluk te vinden.

Er is gelukkig vandaag de dag meer aandacht voor immateriële hulp en steeds meer mensen realiseren zich dat mentale steun erg belangrijk is bij het verwerken van de gebeurtenissen. Er is daardoor ook betere hulp beschikbaar voor mensen die kampen met psychologische problemen. Ze kunnen vaker met psychiaters en specialisten spreken en ze krijgen passende hulp.

Daarnaast kunnen mensen die met een probleem kampen vaak ook lid worden van praatgroepen of groepen die proberen het leed te verzachten. Een goed voorbeeld is INOG, dat voor de Indische Na-Oorlogse Generatie regelmatig bijeenkomsten houdt en de mensen een mogelijkheid geeft om over het verleden te praten.