Over deze website

logoDeze website is bedoeld om mensen te informeren over de Indische Na-Oorlogse Generatie (INOG) en de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Indische Na-Oorlogse Generatie. We willen met deze website meer aandacht creëren voor de INOG en informatie verschaffen voor mensen die zich hierbij betrokken voelen.

De website is geen onderdeel van INOG en is niet gelieerd aan INOG en het is een eigen initiatief om de stichting meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast willen we ook meer begrip kweken voor deze mensen en aangeven wat er precies is gebeurd in het verleden en waarom het zelfs vandaag de dag voor sommigen nog altijd moeilijk is.

Je zult op de website het laatste nieuws vinden over zaken die met oorlog, oorlogsslachtoffers, onrecht en het leven na de oorlog in Nederland te maken hebben. Daarnaast zullen er ook nieuws- en achtergrondartikelen worden geplaatst die betrekking hebben op de mensen die vanuit Indië en andere landen naar Nederland zijn gekomen.

We hopen dat iedereen de informatie op deze pagina kan waarderen en vragen, suggesties en aanmerkingen kunnen uiteraard altijd naar onze webmaster worden gestuurd op admin@stichtinginog.nl.